ค้นหาสินค้าออร์แกนิก
Home > About us > Career Opportunities
About Us
Company profile
Career Opportunities
Career Opportunities
ต้องการผู้ร่วมงาน ด่วนที่สุด
1.) ตำแหน่ง Sales Engineer 4 ตำแหน่ง (ดูแลภาคตะวันออก และภาคกลาง)

คุณสมบัติ
- ชาย หรือ หญิง อายุ 20 - 35 ปี
- มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- รักงานขาย รักความก้าวหน้า ชอบงานท้าทาย
- วุฒิ ปวส หรือ ป.ตรี สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเลคฯ อุตสาหการ
- มีประสบการณ์ขายทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้และผลตอบแทน
- เงินเดือน / ค่าคอม / ค่าทางด่วน / ค่าโทรศัพท์ / ประกันสังคม / ค่าน้ำมัน / ค่าที่พัก / เบี้ยเลี้ยง
2.) ตำแหน่ง Service Engineer  1 ตำแหน่ง (ดูแลภาคตะวันออกและภาคกลาง)

คุณสมบัติ
- ชาย อายุ 20 - 35 ปี
- มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- ชอบงานท้าทาย รักการเรียนรู้
- วุฒิ ปวส หรือ ป.ตรี สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเลคฯ อุตสาหการ
- มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องมือวัด เช่น ROMER AMR, FARO ARM, KREON ARM, 3D SCANNING SYSTEM, LASER TRACKER, MOULD, DIE, PLASTIC INJECTION, DESIGN, REVERSE ENGINEERING, JIG, FIXTURE จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้และผลตอบแทน
- เงินเดือน / ค่าคอม / ค่าทางด่วน / ค่าโทรศัพท์ / ประกันสังคม / ค่าน้ำมัน / ค่าที่พัก / เบี้ยเลี้ยง
3.) ตำแหน่ง Application Engineer 1 ตำแหน่ง (ดูแลภาคตะวันออก และภาคกลาง)

คุณสมบัติ
- ชาย อายุ 20 - 35 ปี
- มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- ชอบงานท้าทาย รักการเรียนรู้
- วุฒิ ปวส หรือ ป.ตรี สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเลคฯ อุตสาหการ
- มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องมือวัด เช่น ROMER AMR, FARO ARM, KREON ARM, 3D SCANNING SYSTEM, LASER TRACKER, MOULD, DIE, PLASTIC INJECTION, DESIGN, REVERSE ENGINEERING, JIG, FIXTURE จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้และผลตอบแทน
- เงินเดือน / ค่าคอม / ค่าทางด่วน / ค่าโทรศัพท์ / ประกันสังคม / ค่าน้ำมัน / ค่าที่พัก / เบี้ยเลี้ยง
สำหรับผู้ที่สนใจ กรุณาติดต่อ
ส่งประวัติมาที่ methasit@geniusinstruments.co.th
สอบถามได้ที่ 089 927 3696